Nyelv

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Örömünkre szolgál, hogy ellátogatott a Biotest Hungaria Kft. (a továbbiakban Biotest) honlapjára (https://www.biotest.com/hu/hu/index.cfm), és köszönjük érdeklődését vállalatunk, termékeink és honlapunk iránt.

A honlapunk használata során fontosnak tartjuk az Ön privát szférájának védelmét. Ezért szeretnénk tájékoztatni, hogyan kezeljük az Ön adatait a Biotestnél. A jelen, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató ismerteti, hogyan és milyen célokból kezeli a Biotest az Ön személyes adatait, és hogy Önnek ezzel kapcsolatban milyen jogai és lehetőségei vannak. A tájékoztatás vonatkozik minden olyan személyes adatra, amelyet Ön a Biotest rendelkezésére bocsát, vagy amelyek az Önnek a Biotesttel fennálló szerződéses jogviszonyából vagy más interakciójából származnak. A cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztatónkban ismertetjük továbbá, hogy hogyan alkalmazzuk a cookie-kat és más webes nyomkövetési vagy elemzési technológiákat adatgyűjtésre, és hogy mire használjuk fel az adatokat.

KI FELEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIÉRT.

Az összes olyan személyes adatért, amelyet Ön egy már fennálló vagy egy kialakulóban lévő üzleti kapcsolat céljából a rendelkezésünkre bocsát, a Biotest Hungaria Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a; cégjegyzékszám: 13-09-095141; adószám: 10938164-2-13), mint adatkezelő felel.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő tevékenykedik, amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben kérdése lenne, kérjük forduljon hozzá bizalommal: dr. Báthori Endre (bathori.endre@plazmaszolgalat.hu).

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK KATEGÓRIÁI

Mindenekelőtt a következő kategóriákba tartozó adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 • Elérhetőségi adatok, például teljes név, beosztás, üzleti cím, üzleti telefonszám, üzleti mobiltelefonszám, üzleti faxszám és e-mail-cím.
 • Kapcsolattartásra kijelölt személy adatai, például teljes név, beosztás, telefonszám, e-mail cím.
 • Szakmai információk, például orvosi szakemberek esetében specializáció és szakterületek.
 • Fizetési adatok, pl. olyan adatok, amelyek a fizetések feldolgozásához (különösen kongresszusokkal vagy szerződéses fizetési kötelezettséggel összefüggésben) szükségesek,.
 • További üzleti információk, amelyek egy, a Biotesttel fennálló szerződéses vagy egyéb üzleti kapcsolat keretében szükségszerűen kezelésre kerülnek, vagy amelyeket Ön önként bocsát rendelkezésre, mint például leadott megrendelések, vásárlások, szolgáltatások, minden fajta beszerzési eljárás és egyéb üzleti eljárás, visszajelzés a termékekkel kapcsolatban, az Ön orvosi nyilvántartási száma (orvosi pecsétszám), és minden további információ, amelyet Ön az üzleti kapcsolat keretében rendelkezésünkre bocsát, vagy amely e kapcsolatból eredeztethető.
 • Információk az Ön preferenciáival és érdeklődési körével kapcsolatban, amelyeket webes nyomkövetési vagy elemzési technológiák segítségével gyűjtünk, különös tekintettel arra, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat. Így információt szerzünk arról, hogy Ön mely tartalmakat tölti le weboldalunkról, és hogy mely tartalmakra milyen módon kattint rá, illetve tekint meg.
 • Olyan információk, amelyekhez nyilvános forrásokból, adatbázisokból jutunk hozzá.
 • Olyan információk, amelyek gyűjtésére a jogszabályok köteleznek minket, hogy eleget tegyünk jogi vagy szabályozói kötelezettségeinknek.
 • A személyes adatok speciális kategóriái. Lehetséges, hogy egy rendezvényre vagy egy szemináriumra való jelentkezéssel és az arra való bejutás biztosításával összefüggésben információt kérünk az Ön egészségével kapcsolatban, hogy amennyiben valamilyen fogyatékkal él vagy speciális étkezési igényei vannak, azt figyelembe tudjuk venni. Ezeket az információkat kizárólag az Ön hozzájárulásával használjuk fel. Ha Ön nem ad tájékoztatást esetleges fogyatékosságáról vagy speciális étkezési igényeiről, nem tudjuk megtenni a megfelelő előkészületeket.

MILYEN CÉLRA HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT.

Személyes adatait kizárólag a következő célokra használjuk fel:

 • Az Ön (vagy vállalata) és a Biotest közötti szerződéses jogviszony kialakítása, létrehozása és kezelése, pl. a következők révén: ügyletek és termékek vagy szolgáltatások megrendelésének végrehajtása, a vásárlás teljes beszerzési eljárásának keretében, a többek között ehhez kapcsolódó fizetési eljárások, könyvelési, ellenőrzési, számlázási és követelésbehajtási tevékenységek lebonyolítása, küldemények és szállítmányok kezdeményezése, javítások és támogató szolgáltatások, illetve olyan egyéb szolgáltatások elvégzése, amelyekre Ön vagy vállalata adott esetben megbízást adott vagy amelyekkel kapcsolatban érdeklődött, illetve amelyekkel Önt a Biotest megbízta vagy amelyekkel kapcsolatban érdeklődött.
 • Tájékoztatás és tanácsadás egy meglévő üzleti kapcsolat keretein belül a Biotest hasonló vagy kapcsolódó termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban, amennyiben ezt a vonatkozó jog megengedi.
 • Orvosi szakemberek személyes adatait érdeklődési körüktől és együttműködésünk módjától függően adott esetben felhasználjuk a gyógyszerbiztonság kezelése és biztosítása (farmakovigilancia), kutatási és fejlesztési projektek (pl. klinikai vizsgálatok) lebonyolítása keretében, továbbá szakértői fórumokkal, tanácsadó bizottságokkal és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz, meghíváshoz és dokumentációhoz, végül pedig orvosi témájú kérdések kezeléséhez.
 • Termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink vagy más rendszereink biztonságának fenntartása és védelme, biztonsági kockázatok, csalások és más jogellenes vagy törvénybe ütköző cselekmények megakadályozása és feltárása.
 • Jogi vagy szabályozói kötelezettségeink teljesítése. Ilyen lehet például az értékesítési dokumentumok megőrzése adózási célokból vagy a jogszabályok alapján kötelező tájékoztatások és egyéb értesítések elküldése, megfelelőségi átvilágítások vagy nyilvántartási kötelezettségek (pl. a versenyjog, az exportjog, a kereskedelmi szankciók és embargóval kapcsolatos határozatok alapján vagy a gazdasági bűnözés és pénzmosás megelőzése érdekében). Ezzel összefüggésben kötelesek lehetünk összevetni az Ön elérhetőségi vagy személyazonossági adatait a vonatkozó szankciós listákkal, és egy lehetséges egyezés esetén meg kell győződnünk az Ön személyazonosságáról, valamint jelentést kell tennünk az illetékes felügyeleti, bűnüldözési vagy egyéb hatóságnak, illetve támogatnunk kell ezek vizsgálódásait.
 • Jogviták rendezése, szerződéses megállapodásaink végrehajtása, és jogi igények megindokolása, érvényesítése vagy védelme.
 • Amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adja, vagy valamilyen egyéb jogalap áll fenn, személyes adatait a következő célokra is felhasználhatjuk:
 • Kommunikáció Önnel az Ön által jóváhagyott kommunikációs csatornákon, hogy naprakész tájékoztatást nyújthassunk a Biotest termékeivel, technológiáival és szolgáltatásaival kapcsolatos legfrissebb bejelentésekről, ajánlatokról és egyéb információkról (beleértve a marketingcélú hírleveleket), valamint a Biotest rendezvényeiről és projektjeiről;
 • az AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) átláthatóságra vonatkozó szabályozásának végrehajtása azáltal, hogy weboldalunkon (https://www.biotest.com/hu/hu/vallalat/compliance/transzparencia.cfm) közzétesszük az Önnek, mint orvosnak vagy egészségügyi szakember hozzátartozójának nyújtott eszközökkel kapcsolatos juttatások forintban kifejezett nettó értékét.
 • Marketingkampányok, piacelemzések, versenyek és más promóciós intézkedések vagy rendezvények kezelése és lebonyolítása, vagy
 • Profilkészítés és automatikus adatkezelés: Információt gyűjtünk az Ön preferenciáiról az alapján, hogy milyen tevékenységeket végez weboldalaink, termékeink, a letölthető tartalmak (pl. képek, dokumentumok, információk) vagy más, online kínált szolgáltatásaink használata során. Ezen információk alapján (pl. mely tartalmakat töltötte le, milyen gyakran kattintott rájuk vagy nézte meg őket) felhasználói profilt állítunk össze, hogy Önnel folytatott kommunikációnkat és interakciónkat személyesebbé tegyük, és hogy javítsuk annak minőségét (például hírlevél-nyomonkövetés vagy weboldalelemzés révén). A fenti profilkészítési tevékenységeink hátterében az áll, hogy szeretnénk megismerni az Ön számára hasznos vagy érdekes témákat, és azokról az Ön személyére szabott módon szeretnénk tájékoztatást adni. Az általunk alkalmazott algoritmusok ezt a logikát követik, és automatikusan az Önnek megfelelő tartalmakkal és információkkal látják el Önt.

  Kérjük, vegye figyelembe: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 21. cikke (2) bekezdése alapján Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak marketingcélokból történő kezelése ellen, beleértve a fent említett profilkészítést. Kérjük, tekintse meg ezzel kapcsolatban „Az Ön jogai” alpontot, amely részletesen ismerteti az Ön jogait, és azt, hogy hogyan érvényesítheti azokat.

  Ha Ön korábban még nem vásárolt tőlünk terméket vagy nem vette igénybe szolgáltatásainkat, akkor csak abban az esetben vesszük fel Önnel a kapcsolatot reklámozási célokból (pl. címzettek, például orvosok és gyógyszerészek kiválasztott körének küldött e-mailek és telefonhívások), ha Ön ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárult. Joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását, ha nem szeretne több marketingcélú információt kapni tőlünk.

  Személyes adatait nem fogjuk Önt érintő automatizált döntések meghozásához vagy profiloknak a fentitől eltérő módon történő létrehozására használni.

  A személyes adatait kizárólag a fentebb meghatározott egyértelmű és törvényes célból kezeljük a GDPR 6., illetőleg 9. cikkében megfogalmazott jogalapok alapján. Attól függően, hogy melyik fent leírt célból kezeljük az Ön személyes adatait, az adatkezelésre vagy a szerződés vagy egyéb, a Biotesttel való üzleti megállapodás teljesítése, törvényi kötelezettségeink betartása, a Biotest vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében kerül sor, minden esetben azzal a feltétellel, hogy az Ön érdekei vagy alapjogai és alapvető szabadsága nem kerülnek túlsúlyba, illetve nem zárják ki az adatkezelést, illetőleg az adatkezelésre az Ön kifejezett hozzájárulása alapján is sor kerül, amennyiben ezt megadja nekünk.

HOGYAN GYŰJTJÜK ÉS HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT.

A személyes adatokat alapvetően közvetlenül Öntől gyűjtjük, a velünk való interakciója keretében, például amikor felkeresi weboldalunkat, hozzánk fordul termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, megrendelést ad le, feliratkozik hírlevelünkre vagy részt vesz az ügyfeleink körében végzett közvélemény-kutatásunkban.

Az orvosi szakemberekkel (például orvosok és gyógyszerészek) kapcsolatos adatokat tájékoztatás és tanácsadás céljából a OneKey, egy az IQVIA Solutions Services Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-268070; adószám: 10885592-2-42; székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A. ép. 5. em.) által üzemeltett adatbázis segítségével kezeljük, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, ebből következik, hogy bármikor értesíthet minket arról, ha hozzájárulását vissza kívánja vonni.

HOGYAN VÉDJÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatai védelme érdekében fizikai, elektronikus és feldolgozástechnológiai biztonsági intézkedéseket foganatosítunk, amelyek megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek. Ezek a védelmi intézkedések bizonyos, az Ön magánszférájának védelmét szolgáló technológiák és eljárások alkalmazását foglalják magukban, mint amilyenek a biztonságos szerverek, tűzfalak, valamint az SSL-titkosítás. Mindig a vonatkozó törvényekkel és előírásokkal összhangban járunk el, ami a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelését illeti.

Biztosítjuk és elősegítjük az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás és tiltakozás jogára, illetőleg vállaljuk, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmazunk meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét. A Társaságunk vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságainak védelme érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el, valamint oktatást szervez a munkavállalók részére, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeiket megismerjék és az érintetteket megillető jogokkal kapcsolatosan felkészültek legyenek.

KINEK TOVÁBBÍTJUK SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait adott esetben a következőknek továbbítjuk:

 • bíróságok, bűnüldözési vagy egyéb illetékes hatóságok vagy hivatalok, amennyiben ezt a törvény megengedi, és amennyiben erre egy törvény által előírt kötelezettség teljesítése, vagy jogi követelés megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében szükség van.

  Minden egyéb esetben személyes adatait csak akkor továbbítjuk, ha Ön erre utasít minket, vagy ha hozzájárulását adja, illetve ha erre a törvény vagy bírósági vagy hatósági felszólítás kötelez minket, vagy ha azt gyanítjuk, hogy csalásról vagy törvénybe ütköző cselekményekről van szó.

MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT.

Személyes adatait addig tároljuk, ameddig arra az igényelt szolgáltatások és termékek vagy információk nyújtása érdekében, valamint az Önnel való üzleti kapcsolat lebonyolítása és kezelése, illetőleg a megkötött szerződés teljesítése érdekében szükség van. Ezenkívül a törvény arra kötelez minket, hogy bizonyos típusú személyes adatokat meghatározott időtartamig őrizzünk meg (pl. kereskedelmi jogi vagy adójogi adatmegőrzési kötelezettség alapján). Az Ön személyes adatait kizárólag a fentebb megjelölt célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk, azokat haladéktalanul töröljük, ha a fenti célok miatti megőrzésükre már nincs szükség.

AZ ÖN JOGAI.

Ön a jogszabály által meghatározott feltételekkel tájékoztatást kérhet személyes adatairól, kérheti azok helyesbítését vagy törlését, illetve kezelésük korlátozását. Tiltakozhat emellett az adatkezelés ellen, valamint érvényesítheti az adathordozhatóság jogát. Az Önt megillető jogaival kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a GDPR 15–22. cikkében talál, illetőleg forduljon hozzánk bizalommal az elérhetőség érdekében megadott címünkön vagy az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Amennyiben beleegyezett személyes adatainak kezelésébe, beleegyezését a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja, azaz a beleegyezés visszavonása nem érinti az Ön beleegyezése alapján történő adatkezelésnek a visszavonás előtti jogszerűségét. A beleegyezés visszavonása esetén csak akkor kezeljük a személyes adatokat, ha az adatkezelésnek van más jogalapja.

Ha a fent említett jellegű kérést szeretne intézni hozzánk, neve és adott esetben ügyfélszáma vagy más, személyazonosságát igazoló azonosítószáma megadásával küldje el a szóban forgó személyes adatok rövid leírását az alábbi elérhetőségek valamelyikére vagy a mail.hu@biotest.com e-mail-címre. Lehetséges, hogy további, az Ön személyazonosságát igazoló dokumentumra lesz szükségünk, hogy személyes adatait megvédjük az illetéktelen hozzáféréstől. Gondoson ki fogjuk vizsgálni kérését, és adott esetben megbeszéljük Önnel, hogy hogyan tudunk annak a lehető legjobban eleget tenni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet és megkeresést a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

Amennyiben aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, vagy ha panaszt szeretne benyújtani, az alábbi elérhetőségen veheti fel velünk a kapcsolatot, hogy kivizsgáltassa az esetet. Ha nem elégedett a válaszunkkal, vagy úgy véli, hogy személyes adatait nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, panaszt nyújthat be az adatvédelemmel kapcsolatban illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ön a fentebb leírtaknak megfelelően jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

SZEMÉLYES ADATOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG.

Ön általában önkéntes alapon bocsátja rendelkezésünkre személyes adatait. Alapvetően semmilyen hátrányos következménnyel nem jár Önre nézve, ha nem egyezik bele adatai megadásába vagy ha személyes adatait nem bocsátja rendelkezésünkre. Bizonyos esetekben azonban a Biotest az Ön személyes adatai nélkül nem tudja tevékenységét végezni, például ha a személyes adatokra szükség van az Ön megrendelésének feldolgozásához, egy online ajánlathoz vagy hírlevélhez való hozzáférés biztosításához, vagy egy törvény által kötelezővé tett megfelelőségi ellenőrzés elvégzéséhez. Ezekben az esetekben a Biotest a megfelelő személyes adatok nélkül sajnos nem tud az Ön kérésének eleget tenni.

WEBSZERVERPROTOKOLLOK.

Ön alapvetően anélkül használhatja honlapunkat, hogy felfedné személyazonosságát. Mint majdnem minden honlap esetén, a mi honlapunkat működtető szerver (a továbbiakban webszerver) is automatikus információkat gyűjt Önről, amikor az interneten ellátogat hozzánk. A webszerver automatikusan felismer adatokat, mint például az Ön IP-címét, a honlapunkra való belépés dátumát és időpontját, a honlapunkon az Ön által megtekintett oldalakat, azt a honlapot, melyet ezt megelőzően látogatott, az Ön által használt böngészőt (pl. Internet Explorer), az Ön által használt operációs rendszert (pl. Windows 7), valamint az internetszolgáltatójának domainnevét és -címét (pl. AOL). Amennyiben honlapunk cookie-kat használ (lásd lentiekben), a webszerver el is tárolja ezen információkat.

Statisztikai célokból rendszeresen, az adatokat anonimizálva kiértékeljük ezeket a szerverprotokollokat annak érdekében, hogy megállapíthassuk, a honlapunk mely oldalait látogatják. Így pontosabb képet kapunk arról, hogyan használják honlapunkat. Ezt általánosan webstatisztikának nevezik; mindez lehetővé teszi számunkra, hogy optimalizáljuk a kínálatunkat. Ezenkívül egy a rendszerrel történő visszaélés esetén ezeket az információkat az Ön internetszolgáltatójával és/vagy helyi hatósággal való együttműködésben felhasználhatjuk a visszaélés elkövetőjének felderítésében.

IP-CÍMEK.

Ezek a honlapok internetprotokoll (IP)-címeket használnak. Az IP-cím egy szám, amelyet az internetszolgáltatója az internet-hozzáférés biztosítása érdekében hozzárendel az Ön számítógépéhez. Az IP-címek a fent nevezett webszerver-protokolladatok részeként kerülnek felhasználásra. Ennek során az IP-címeket minden esetben csonkítjuk, illetve anonimizáljuk, hogy az IP-címeket ne lehessen konkrét személyekre visszavezetni.

WEB BEACONÖK.

Néhány oldalunk úgynevezett web beacont használ – ezeket single-pixel GIF-nek is nevezik –, ill. kódokat, amelyek lehetővé teszik a webszerverprotokollok elkészítését. Egy web beacon nem más, mint egy honlapon vagy e-mailben található grafika, amellyel követhető, mely oldalakat tekintették meg. Ezen információkat, amikor Ön a honlapunkra látogat, automatikusan egy webszerverprotokollba gyűjtik. A webszerver automatikusan felismer adatokat, mint például az Ön IP-címét, a honlapunkra való belépés dátumát és időpontját, a honlapunkon az Ön által megtekintett oldalakat, azt a honlapot, melyet ezt megelőzően látogatott, az Ön által használt böngészőt (pl. Internet Explorer), az Ön által használt operációs rendszert (pl. Windows 7), valamint az internetszolgáltatójának domainnevét és -címét (pl. AOL).

COOKIE-K.

Honlapunk helyenként használja az úgynevezett cookie-technológiát. Egy cookie egy olyan információ, melyet a webszerverünk az Ön számítógépére küld (pontosabban véve: a böngészőjének listájában marad), amint fellép az oldalunkra. A cookie-kat az internetes oldalaink iránti érdeklődés statisztikai elemzésére használjuk. A legtöbb böngésző jelenleg úgy van szabvány szerint beállítva, hogy a cookie-kat automatikusan elfogadja. Önnek lehetősége van a böngészőjét a cookie-k elutasítására vagy azok előzetes megjelenítésére való beállításra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben megakadályozza a cookie-k megtelepedését a számítógépén, a Biotest oldalak látogatása során esetleges korlátozásokba ütközhet, valamint előfordulhat, hogy ezen honlap egyes részeihez (vagy linkelt oldalakhoz) nem lesz hozzáférése.

GOOGLE ANALYTICS.

Ez a weboldal a Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) Google Analytics nevű webelemzési szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat használ, azaz szöveges fájlokat, amelyek tárolásra kerülnek az Ön számítógépén és amelyek lehetővé teszik az Ön számára a weboldal használatát. Azok az információk, amelyeket a cookie-k gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, jellemzően a Google egyik egyesült államokbeli szerverére kerülnek továbbításra, és ott tárolják őket. Amennyiben ezen a weboldalon az IP-cím anonimizálásának aktiválására kerül sor, az Ön IP-címét a Google előzetesen, még az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződött államaiban csonkítja. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-címet továbbítják a Google valamely USA-beli szerverére, és ott csonkítják. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy kiértékelje, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weboldallal kapcsolatos tevékenységekről, és hogy további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének.

A Google Analytics keretében az Ön böngészője által megadott IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. Böngészőszoftverének megfelelő beállítása révén megakadályozhatja a cookie-k eltárolását; felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) letöltésével megakadályozhatja, hogy a Google értesüljön a cookie-k segítségével az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban gyűjtött adatokról (beleértve az Ön IP-címét), valamint azt, hogy a Google kezelje ezeket az adatokat.

BIZTONSÁG.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten történő adatátvitel nem biztonságos, tehát fennáll a veszély, hogy az adatokat egy harmadik fél megszerzi és felhasználja. Adatait bármikor postán vagy telefonon is eljuttathatja hozzánk:

Biotest Hungaria Kft.
2045 Törökbálint,
Torbágy u. 15/A
Tel.: +36-23-511-311

HA MÉG NEM MÚLTAM EL 16 ÉVES.

Ha Ön még nem múlt el 16 éves, akkor szülei/gondviselői beleegyezésére van szükség ahhoz, hogy személyes adatait rendelkezésünkre bocsássa. A 16 éven aluli személyek számára nem engedélyezett személyes adataiknak a fenti beleegyezés nélkül történő közlése.

SZAKEMBEREK RÉSZÉRE FENNTARTOTT TERÜLETEK.

A gyógyszerek reklámozásáról szóló törvény alapján a terápiás termékekkel kapcsolatban részletes információk csak egy jelszóval védett területen tekinthetők meg. Ehhez a zárt portálhoz DocCheck-jelszó megadásával lehet hozzáférni. Ahhoz, hogy kiválaszthassa ezeket az oldalakat, felhasználóként regisztrálnia kell a DocCheck Medical Services GmbH weboldalán (www.doccheck.de). Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy ellenőrizzük, jogosult-e a hozzáférésre. Ezeket az információkat nem fogjuk egy Önnel való további kapcsolatfelvétel érdekében felhasználni, kivéve, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta. Így minden alkalommal, amikor be akar jelentkezni a védett területre, hitelesítési kérést küldünk a DocCheck részére, amelyet ott vizsgálnak felül, anélkül, hogy mi információt kapnánk az Ön személyazonosságára vonatkozóan.

GYÓGYSZEREK MELLÉKHATÁSGYANÚS ESETEINEK JELENTÉSE

A gyógyszerek nem kívánatos hatásainak vagy más, a gyógyszerbiztonság szempontjából releváns, a Biotest valamely termékével kapcsolatos információ jelentése keretében ezeket az adatokat kizárólag gyógyszerbiztonsági célokból használjuk fel és továbbítjuk. A kitöltött bejelentési űrlapokat az összes személyes adat vonatkozásában a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Info tv.) megfelelően szigorúan bizalmasan kezeljük. Minden, a mellékhatásról szóló jelentésben szereplő adatot egy adatbázisban gyűjtünk össze, és azokat orvos vagy gyógyszerész kollégák vizsgálják ki a konkrét esetre vonatkoztatva, és (ha vannak ilyenek) további hasonló esetekkel összefüggésben.

A kinyomtatott bejelentési űrlap továbbítása e-mailen, postai úton vagy faxon történik. A törvényi előírásoknak megfelelően bizonyos kritériumok teljesülése esetén a Biotest köteles a mellékhatásgyanús esetekről világszerte tájékoztatni a hatóságokat.

A gyógyszerek nem kívánt hatásaival kapcsolatos jelentés kezelésével, a megőrzés időtartamával kapcsolatos információkat, valamint az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat a gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos tájékoztatónkban (https://www.biotest.com/hu/hu/kapcsolat/feltetelezett-nemkivanatos-gyo.cfm) olvashatja el.

Amennyiben Ön a nemkívánatos gyógyszerhatások bejelentésére szolgáló űrlapot kitölti és megküldi számunkra, úgy Ön a tevőleges magatartásával hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ LINKEK.

Ez a honlap más honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. Az itt közölt irányelvek és eljárásmódok azonban a további honlapokra nem érvényesek. Kérjük, közvetlenül látogasson el ezekre a honlapokra, hogy az ott érvényes, az adatvédelemre, biztonságra, adattárolásra és az adatok továbbadásának előírásaira vonatkozó információhoz jusson. A Biotest az ezekről a honlapokról kiinduló intézkedésekért vagy azok tartalmáért nem vonható felelősségre.

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT

Ha további kérdései vannak az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy élni szeretne a jogaival, az alábbi elérhetőségen közvetlenül is megkereshet minket:

adatkezelő neve: a Biotest Hungaria Kft.

székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a

levelezési cím: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/a

telefonszám: +36-23-511-311

e-mail cím: mail.hu@biotest.com

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Báthori Endre (bathori.endre@plazmaszolgalat.hu)

A JELEN TÁJÉKOZTATÁS MÓDOSÍTÁSA

A jelen, adatvédelmi joggal kapcsolatos tájékoztatás utoljára 2019. januárjában módosult. A tájékoztatást módosítjuk vagy kiegészítjük, ha az adatkezelés módjában vagy a törvényi keretfeltételekben bekövetkezett változások alapján arra szükség van. Ezért kérjük, időről időre vagy amikor személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, előzetesen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás. Az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás módosításai attól a dátumtól érvényesek, amelyen nyilvánosságra hoztuk őket a weboldalunkon.

Állapot: 2019. 04. 24.