Nyelv

Compliance

Jogsértések nyilvánosságra hozatalának lehetőségei

Kedves munkatársaink és üzleti partnereink!

Még ha Ön személyesen napi szinten be is tartja az összes törvényt, előírást és irányelvet, előfordulhat, hogy tudomást szerez a Biotestnél harmadik személyek által elkövetett jogsértésekről, vagy etikátlan, törvénytelen vagy felelőtlen cselekedetekről kap információkat. Ha Ön tényleges bizonyítékot észlel a szabálysértésre, és azt jelenteni kívánja, akkor ezt a következő módokon teheti meg:

Ha a szabálysértés a Biotest működésével kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozik, először a helyi Compliance Officerrel vagy a Vállalati Compliance Osztállyal veheti fel a kapcsolatot.

i) Ha a szabálysértés a Biotest beszállítóival vagy magával a Biotest működésével kapcsolatos emberi jogokkal kapcsolatos, először a vezetőjéhez, a helyi Compliance Officerhez vagy a Vállalati Compliance Osztályhoz fordulhat.

ii) Ha mind a Biotestnél, mind a Biotest beszállítóinál elkövetett környezeti jogsértésekkel, vagy a Biotestnél elkövetett egészségügyi és biztonsági hiányosságokkal kapcsolatos panaszokat szeretne bejelenteni, először a Környezetvédelmi, Egészségügyi és Biztonsági Osztály munkatársaihoz fordulhat a ehs@biotest.com címen, +49(0) 6103 801 666.

iii) Ha Ön a Biotest munkavállalója, és úgy érzi, hogy munkahelyén súlyosan és folyamatosan zaklatják, diszkriminálják vagy más módon tisztességtelenül vagy tiszteletlenül bánnak Önnel, először a HR-partneréhez vagy kapcsolattartójához, illetve a Biotest leányvállalatának megfelelő HR-osztályához fordulhat.

iv) Ha az Ön által felvetett ügyet a fenti kapcsolattartók nem tudják megoldani, vagy ha úgy érzi, hogy az ügyet nem szívesen beszélné meg velük, az i)-iii) pontok szerinti kötelességszegés tekintetében nyíltan vagy névtelenül igénybe veheti az erre a célra létrehozott telefonos forródrótot egy titoktartásra kötelezett külső ügyvéddel:

Compliance Telefon Hotline

on 00800 8010 1234 (Németországból)
vagy 0-00800 8010 1234 (a Biotest hálózatból)

A leányvállalatokkal vagy képviseletekkel rendelkező országok esetében

Brazília 0800 89 20 866
Franciaország 0800 90 53 99
Nagy-Britannia 0800 09 68 795
Olaszország 800 79 08 40
Oroszország 8800 30 17 428
Austria 0800 29 25 90
Svájc 0800 55 85 34
Spanyolország 900 99 49 48
Magyarország 06800 21 487

Dr. André Kowalski (+49-(0)211- 261 088 12) és Tim Arne Schmidt (+49-(0)211- 261 088 13) ügyvédeket a düsseldorfi Kowalski Clemens Schmidt ügyvédi irodából ezeken az ingyenesen hívható számokon és az ingyenesen hívható számon érheti el. Nekik elmondhatja tippjeit vagy gyanúját anélkül, hogy bármilyen hátránytól kellene tartania, és ha szeretné, névtelenül is maradhat. Ebben az esetben az említett ügyvédek is kötelesek az Ön anonimitását velünk szemben megőrizni, és az ügyvédi titoktartási kötelezettségüknek eleget tenni.

Akkor is ide fordulhat, ha megtorlás éri a tanácsot kérő, aggályokat felvető, kötelességszegést bejelentő vagy a vizsgálathoz információkat szolgáltató alkalmazottakat. A Biotest nem tűri a megtorlást azokkal szemben, akik szabálytalanságot vagy gyanút jelentenek; ha azonban mégis megtorlásra kerül sor, az munkaügyi intézkedéseket vonhat maga után, akár felmondással is járhat.