Nyelv

Compliance

Társadalmi szerepvállalás

A Biotest Hungaria Kft. által nyújtott betegszervezeti támogatások

A betegszervezetek cégünk fontos partnerei. A Biotest Hungaria Kft. az alábbi Magyarországon működő betegszervezetek számára, az általuk meghatározott konkrét célok és események finanszírozására nyújtott támogatást. Minden betegszervezeti együttműködés esetében írásos megállapodást kötünk.


2012

A 2012-ben támogatott betegszervezetek körét és a támogatás részleteit az alábbiakban részletezzük:

A Biotest Hungaria Kft. 2012-ben az alábbi Magyarországon működő betegszervezetek számára, az általuk meghatározott konkrét célok és események finanszírozására nyújtott támogatást, 2.800.000 forint összegben. Minden betegszervezeti együttműködés esetében írásos megállapodást kötünk.


A 2012-ben támogatott betegszervezetek körét az alábbiakban részletezzük:
Primer Immunhiányos Betegek Egyesülete 100.000 HUF

A szervezet célja:

a) egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ezen belül elsősorban a primer immundefektusok kutatásának, felismerésének és kezelésének elősegítése,

b) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, így különösen a primer immundefektussal érintettek társadalmi beilleszkedésének támogatása,

c) a primer immunhiányos állapotban szenvedő betegek gyógyulási lehetőségének elősegítése, a betegek érdekeinek képviselete,

d) az immundefektusokkal kapcsolatos kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetésének, gyakorlati felhasználásának elősegítése, külföldi tudományos kutatások eredményeinek terjesztése,

e) a közvélemény hiteles tájékoztatása a szakterület eseményeiről,

f) a magyar és a nemzetközi egyesületek közötti formális és informális kapcsolatok elősegítése


Hemofíliások Baráti Köre Egyesület 1.700.000 HUF

A szervezet célja:
Véralvadási faktorhiányban szenvedő betegek („A” és „B” hemofíliások, von Willebrand betegek, egyéb faktorhiányos betegek) életminőségének javítását szolgáló betegszervezetként működik 1998 óta.Vérzékeny betegek érdekképviseleteként erőfeszítéseket tesz az egészségügyi ellátórendszerben gyakran a vérzékeny betegek kárára történt változások káros hatásainak kivédését célzó javaslatokkal.


Magyar Hemofília Egyesület 1.000.000 HUF

A szervezet célja:
A Magyarországon élő vérzékeny betegek egészségügyi ellátásának és életfeltételeinek javítása, a betegek társadalmi integrációjának és edukációjának elősegítése.
Országos, egységes, egyenlő esélyeket biztosító, a legmagasabb színvonalú európai standardoknak megfelelő, biztonságos faktorellátás és hemofília-gondozás megteremtésében való közreműködés.
Felvilágosító munka és ismeretterjesztés a betegek körében és a magyar társadalomban a betegséghez, a betegekhez való felelős hozzáállás és a tudatos életvitel elősegítése érdekében.
A vérzékeny betegek és az egészségügy közötti folyamatos és tárgyszerű párbeszéd folytatása.
A vérzékeny betegek érdekeinek képviselete a hatóságok előtt.
A hematológusok, a szakorvosok és az egészségügyben dolgozó szakemberek munkájának elősegítése, felvilágosítása és továbbképzésének támogatása.


2013

A 2013-ban támogatott betegszervezetek körét és a támogatás részleteit az alábbiakban részletezzük:

A Biotest Hungaria Kft. 2013-ban az alábbi Magyarországon működő betegszervezetek számára, az általuk meghatározott konkrét célok és események finanszírozására nyújtott támogatást, 2.100.000 forint összegben. Minden betegszervezeti együttműködés esetében írásos megállapodást kötünk.


A 2013-ban támogatott betegszervezetek körét az alábbiakban részletezzük:
Primer Immunhiányos Betegek Egyesülete 100.000 HUF

A szervezet célja:

a) egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ezen belül elsősorban a primer immundefektusok kutatásának, felismerésének és kezelésének elősegítése,

b) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, így különösen a primer immundefektussal érintettek társadalmi beilleszkedésének támogatása,

c) a primer immunhiányos állapotban szenvedő betegek gyógyulási lehetőségének elősegítése, a betegek érdekeinek képviselete,

d) az immundefektusokkal kapcsolatos kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetésének, gyakorlati felhasználásának elősegítése, külföldi tudományos kutatások eredményeinek terjesztése,

e) a közvélemény hiteles tájékoztatása a szakterület eseményeiről,

f) a magyar és a nemzetközi egyesületek közötti formális és informális kapcsolatok elősegítése


Hemofíliások Baráti Köre Egyesület 1.000.000 HUF

A szervezet célja:
Véralvadási faktorhiányban szenvedő betegek („A” és „B” hemofíliások, von Willebrand betegek, egyéb faktorhiányos betegek) életminőségének javítását szolgáló betegszervezetként működik 1998 óta.Vérzékeny betegek érdekképviseleteként erőfeszítéseket tesz az egészségügyi ellátórendszerben gyakran a vérzékeny betegek kárára történt változások káros hatásainak kivédését célzó javaslatokkal.


Magyar Hemofília Egyesület 1.000.000 HUF

A szervezet célja:
A Magyarországon élő vérzékeny betegek egészségügyi ellátásának és életfeltételeinek javítása, a betegek társadalmi integrációjának és edukációjának elősegítése.
Országos, egységes, egyenlő esélyeket biztosító, a legmagasabb színvonalú európai standardoknak megfelelő, biztonságos faktorellátás és hemofília-gondozás megteremtésében való közreműködés.
Felvilágosító munka és ismeretterjesztés a betegek körében és a magyar társadalomban a betegséghez, a betegekhez való felelős hozzáállás és a tudatos életvitel elősegítése érdekében.
A vérzékeny betegek és az egészségügy közötti folyamatos és tárgyszerű párbeszéd folytatása.
A vérzékeny betegek érdekeinek képviselete a hatóságok előtt.
A hematológusok, a szakorvosok és az egészségügyben dolgozó szakemberek munkájának elősegítése, felvilágosítása és továbbképzésének támogatása.


2014

A 2014-ben támogatott betegszervezetek körét és a támogatás részleteit az alábbiakban részletezzük:

A Biotest Hungaria Kft. 2014-ban az alábbi Magyarországon működő betegszervezetek számára, az általuk meghatározott konkrét célok és események finanszírozására nyújtott támogatást, 9.200.000 forint összegben. Minden betegszervezeti együttműködés esetében írásos megállapodást kötünk.

A 2014-ben támogatott betegszervezetek körét az alábbiakban részletezzük:

Primer Immunhiányos Betegek Egyesülete 300.000 HUF

A szervezet célja:

egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ezen belül elsősorban a primer immundefektusok kutatásának, felismerésének és kezelésének elősegítése,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, így különösen a primer immundefektussal érintettek társadalmi beilleszkedésének támogatása,
a primer immunhiányos állapotban szenvedő betegek gyógyulási lehetőségének elősegítése, a betegek érdekeinek képviselete,
az immundefektusokkal kapcsolatos kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetésének, gyakorlati felhasználásának elősegítése, külföldi tudományos kutatások eredményeinek terjesztése,
a közvélemény hiteles tájékoztatása a szakterület eseményeiről,
a magyar és a nemzetközi egyesületek közötti formális és informális kapcsolatok elősegítése

Hemofíliások Baráti Köre Egyesület 6.000.000 HUF

A szervezet célja:

Véralvadási faktorhiányban szenvedő betegek („A” és „B” hemofíliások, von Willebrand betegek, egyéb faktorhiányos betegek) életminőségének javítását szolgáló betegszervezetként működik 1998 óta. Vérzékeny betegek érdekképviseleteként erőfeszítéseket tesz az egészségügyi ellátórendszerben gyakran a vérzékeny betegek kárára történt változások káros hatásainak kivédését célzó javaslatokkal.

Magyar Hemofília Egyesület 2.000.000 HUF

A szervezet célja:

A Magyarországon élő vérzékeny betegek egészségügyi ellátásának és életfeltételeinek javítása, a betegek társadalmi integrációjának és edukációjának elősegítése. Országos, egységes, egyenlő esélyeket biztosító, a legmagasabb színvonalú európai standardoknak megfelelő, biztonságos faktorellátás és hemofília-gondozás megteremtésében való közreműködés. Felvilágosító munka és ismeretterjesztés a betegek körében és a magyar társadalomban a betegséghez, a betegekhez való felelős hozzáállás és a tudatos életvitel elősegítése érdekében. A vérzékeny betegek és az egészségügy közötti folyamatos és tárgyszerű párbeszéd folytatása. A vérzékeny betegek érdekeinek képviselete a hatóságok előtt. A hematológusok, a szakorvosok és az egészségügyben dolgozó szakemberek munkájának elősegítése, felvilágosítása és továbbképzésének támogatása.

Határmenti Erdélyi és Magyar Hemofíliásokért Egyesület
200.000 HUF

A szervezet célja:

Azért jött létre, hogy a Magyarországon és Románia peremvidékein élő, halmozottan hátrányos helyzetű hemofiliások fizikális és mentális ellátásának EU szintre való emelésén munkálkodjon. Fő tevékenysége: betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység

Magyar Májátültetettek Érdekvédelmi és Sport Egyesülete
500.000 HUF

A szervezet célja:

Az egyesületnek a sajátos helyzetéből adódóan – mivel tagjai hátrányos helyzetűek – elsődleges feladata a májátültetettek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekvédelmének ellátása.

Lehetőségeihez képest részt vesz a transzplantációt megelőző és az azt követő egészségügyi problémák megoldásának segítésében.

Az egyesület biztosítja a szervátültetett emberek rehabilitációját, és versenyszerű sportolását a szabadidő és versenysport lehetőségének biztosításával.

Magyarországi Immunhiányos Betegekért Egyesület 200.000 HUF

A szervezet célja:

a magyarországi immunhiányos betegek érdekeinek hazai és nemzetközi képviselete
együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, alapítvánnyal és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósulását
az immunhiányos betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése
betegekkel, hozzátartozókkal és orvosokkal való együttműködés
rendezvények, konferenciák szervezése
kiadványok készítése, médiában való megjelenés


2015

A 2015-ben támogatott betegszervezetek körét és a támogatás részleteit az alábbiakban részletezzük:

A Biotest Hungaria Kft. 2015-ben az alábbi Magyarországon működő betegszervezetek számára, az általuk meghatározott konkrét célok és események finanszírozására nyújtott támogatást, 3.000.000 Forint összegben. Minden betegszervezeti együttműködés esetében írásos megállapodást kötünk.


Hemofíliások Baráti Köre Egyesület 2.000.000 HUF

A szervezet célja:

Véralvadási faktorhiányban szenvedő betegek („A” és „B” hemofíliások, von Willebrand betegek, egyéb faktorhiányos betegek) életminőségének javítását szolgáló betegszervezetként működik 1998 óta. Vérzékeny betegek érdekképviseleteként erőfeszítéseket tesz az egészségügyi ellátórendszerben gyakran a vérzékeny betegek kárára történt változások káros hatásainak kivédését célzó javaslatokkal.


Magyar Hemofília Egyesület 1.000.000 HUF

A szervezet célja:

A Magyarországon élő vérzékeny betegek egészségügyi ellátásának és életfeltételeinek javítása, a betegek társadalmi integrációjának és edukációjának elősegítése. Országos, egységes, egyenlő esélyeket biztosító, a legmagasabb színvonalú európai standardoknak megfelelő, biztonságos faktorellátás és hemofília-gondozás megteremtésében való közreműködés. Felvilágosító munka és ismeretterjesztés a betegek körében és a magyar társadalomban a betegséghez, a betegekhez való felelős hozzáállás és a tudatos életvitel elősegítése érdekében. A vérzékeny betegek és az egészségügy közötti folyamatos és tárgyszerű párbeszéd folytatása. A vérzékeny betegek érdekeinek képviselete a hatóságok előtt. A hematológusok, a szakorvosok és az egészségügyben dolgozó szakemberek munkájának elősegítése, felvilágosítása és továbbképzésének támogatása.


2016

A Biotest Hungaria Kft. 2016-ban az alábbi Magyarországon működő betegszervezet számára, az általa meghatározott konkrét célok és események finanszírozására nyújtott támogatást, 1.000.000 Forint összegben. A betegszervezeti együttműködés esetében írásos megállapodást kötünk.

Hemofiliások Baráti Köre 1.000.000 HUF

A szervezet célja:

Véralvadási faktorhiányban szenvedő betegek („A” és „B” hemofiliások, von Willebrand betegek, egyéb faktorhiányos betegek) életminőségének javítását szolgáló betegszervezetként működik 1998 óta. Vérzékeny betegek érdekképviseleteként erőfeszítéseket tesz az egészségügyi ellátórendszerben gyakran a vérzékeny betegek kárára történt változások káros hatásainak kivédését célzó javaslatokkal.


2017

A 2017-ben támogatott betegszervezetek körét és a támogatás részleteit az alábbiakban részletezzük:

A Biotest Hungaria Kft. 2017-ben az alábbi Magyarországon működő betegszervezetek számára, az általuk meghatározott konkrét célok és események finanszírozására nyújtott támogatást, 2.500.000 Forint összegben. Minden betegszervezeti együttműködés esetében írásos megállapodást kötünk.


Hemofiliások Baráti Köre Egyesület 1.000.000 HUF

A szervezet célja:

Véralvadási faktorhiányban szenvedő betegek ( „A” és „B” hemofiliások, von Willebrand betegek, egyéb faktorhiányos betegek) életminőségének javítását szolgáló betegszervezetként működik 1998 óta. Vérzékeny betegek érdekképviseleteként erőfeszítéseket tesz az egészségügyi ellátórendszerben gyakran a vérzékeny betegek kárára történt változások káros hatásainak kivédését célzó javaslatokkal.


Magyar Hemofília Egyesület 1.000.000 HUF

A szervezet célja:

A Magyarországon élő vérzékeny betegek egészségügyi ellátásának és életfeltételeinek javítása, a betegek társadalmi integrációjának és edukációjának elősegítése. Országos, egységes, egyenlő esélyeket biztosító, a legmagasabb színvonalú európai standardoknak megfelelő, biztonságos faktorellátás és hemofília-gondozás megteremtésében való közreműködés. Felvilágosító munka és ismeretterjesztés a betegek körében és a magyar társadalomban a betegséghez, a betegekhez való felelős hozzáállás és a tudatos életvitel elősegítése érdekében. A vérzékeny betegek és az egészségügy közötti folyamatos és tárgyszerű párbeszéd folytatása. A vérzékeny betegek érdekeinek képviselete a hatóságok előtt. A hematológusok, a szakorvosok és az egészségügyben dolgozó szakemberek munkájának elősegítése, felvilágosítása és továbbképzésének támogatása.


Felnőtt CF Betegek Egyesülete 500.000 HUF

A szervezet célja:

A Magyarországon élő Cisztás Fibrózisos betegek egészségügyi ellátásának és életfeltételeinek javítása. A CF betegek társadalmi integrációjának és edukációjának elősegítése. A CF betegek érdekképviselete és érdekvédelme Magyarországon és külföldön.